Quảng Ngãi: Thanh tra hoạt động Thông tin và Truyền thông tại đảo Lý Sơn

(Mic.gov.vn) - Thực hiện theo quyết định số 06/QĐ-STTTT của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 từ ngày 7/5/2012 đến 11/5/2012 Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin, Công anh huyện đảo Lý Sơn do ông Hoàng Duy, chánh thanh tra Sở TT&TT  làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra tại huyện đảo Lý Sơn về các hoạt động thông tin và truyền thông năm 2012 trên địa bàn.


Họp triển khai công tác thanh tra của đoàn thanh tra

Theo đó, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc quản lý thuê bao di động trả trước, xây dựng trạm thu phát sóng BTS, Internet và dịch vụ 116 tại cơ quan viễn thông huyện và trung tâm viễn thông chi nhánh Viettel; các hoạt động về bưu chính và chất lượng tại bưu điện huyện; nội dung và các thiết bị viễn thông chất lượng và hợp qui tại Đài truyền thanh huyện; thủ tục hành chính đề nghị cấp phép và qui trình thực hiện quản lý kiểm tra các dịch vụ đại lý kinh doanh hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thông, kiểm tra về hoạt động in ấn và xuất bản phẩm tại Phòng văn hóa và thông tin huyện.

Mục đích đợt kiểm tra này là nhằm chấn chỉnh và định hướng cho các cá nhân, đơn vị hoạt động trong ngành TT&TT trên địa bàn huyện thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, đồng thời qua đó xem xét những điểm bất cập về cơ chế chính sách để từ đó kiến nghị với các cấp có thẩm quyền bổ sung và sửa đổi hoàn thiện hơn. Trong đợt thanh tra lần này, Thanh tra ngành thông tin và truyền thông cũng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động trong lĩnh vực internet, bưu chính, viễn thông cho các đơn vị trên địa bàn huyện, từ đó các đơn vị sẽ làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình đưa ngành thông tin truyền thông tại huyện phát triển ngày càng tốt hơn.

Lý Sơn là một huyện đảo còn gặp nhiều khó khăm trong hoạt động phát triển ngành thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp và Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi trong những năm qua, hoạt động thông tin và truyền thông của Lý Sơn có những phát triển vượt bậc. Phòng VH&TT và đài phát thanh của huyện cũng đã có nhiều phương pháp tuyên truyền thông tin đến với người dân nhiều hơn; lĩnh vực viễn thông cũng được chú trọng với hạ tầng ngày càng phát triển và hoạt động tốt. Vì vậy, trong đợt thanh tra lần này, qua kiểm tra Thanh tra Sở chưa phát hiện sai phạm nào nghiêm trọng nên chỉ nhắc nhở các đơn vị thực hiện theo đúng pháp luật cũng như các thông tư, nghị định. Theo ông Hoàng Duy chánh thanh tra Sở, trưởng đoàn thanh tra lần này cho biết “việc kiểm tra là công tác thường xuyên nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011. Trong năm 2012, Thanh tra ngành thông tin và truyền thông sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra không chỉ tại huyện Lý Sơn mà tất cả các huyện để hoạt động thông tin và truyền thông tỉnh nhà sớm đi vào ổn định, góp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.”

Cao Bá Lâm- Sở TT& TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)