Bến Tre: Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/5/2012, Đoàn kiểm tra kiểm soát công tác thủ tục hành chính năm 2012 do ông Đoàn Công Dũng Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả kiểm soát công tác thủ tục hành chính.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp các hồ sơ thẩm định có liên quan đến thủ tục hành chính và việc niêm yết công khai các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  

Bên cạnh những việc đã làm được, Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát để bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, công khai niêm yết các thủ tục hành chính cần rõ ràng, đầy đủ, chính xác. Ngoài ra, triển khai nhanh chóng dự thảo văn bản về việc đưa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Truyền dẫn phát sóng gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành… 

Cũng tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở đã tiếp thu những vấn đề hiện đang còn tồn tại; giải trình và chỉ ra nguyên nhân của những vấn đề đang tồn tại mà Đoàn kiểm tra nêu ra, đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở ./.

Tuyết Anh

Sở TT&TT Bến Tre

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)