Chi bộ Sở TTT&TT Yên Bái: “3 cần, 3 tránh” trong học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 9/5/2012, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Chu Hồng Việt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên BCH Tỉnh uỷ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viêc chức trong toàn sở.

Đồng chí Chu Hồng Việt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cho biết chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông là tổ chức cơ sở đảng đầu tiên thuộc đảng uỷ khối tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 4. Theo kế hoạch trong tháng 5, đảng uỷ khối phấn đấu 58/58 tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng uỷ khối sẽ hoàn thành việc tổ chức học tập, đồng thời tiếp tục triển khai các bước để tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viêc chức của Sở Thông tin và Truyền thông đã được học tập các nội dung của Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết số 13 về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành  nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Chỉ thị số 15-CT/TW về thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4.

Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 được chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng, do vậy chi bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị, liên hệ mời giảng viên và quán triệt đến tất cả các tổ đảng để triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên BCH Tỉnh uỷ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh mỗi tổ đảng và đảng viên cần phải quán triệt sâu và kỹ các nội dung của Nghị quyết, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện. Trong quá trình triển khai, nhất là trong tự phê bình và phê bình mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, dũng cảm, trung thực kiểm điểm, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm và hạn chế trong công tác trên tinh thần đoàn kết và gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi tự phê bình và phê bình phải nhanh chóng có hướng khắc phục và sửa chữa ngay những khuyết điểm, yếu kém, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc học tập để thấm nhuần và tổ chức triển khai nghị quyết Trung ương 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng chí Bí thư chi bộ đã yêu cầu cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiêm túc tiếp thu các nội dung của Nghị quyết, đồng thời thực hiện tốt 3 điều cần làm và 3 điều cần tránh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.3 điều “cần làm” là: cần thực hiện một cách nghiêm túc và trách nhiệm, cần làm việc hết sức thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, cần kiên quyết và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. “3 tránh” gồm: tránh qua loa, đại khái; tránh cực đoan, lợi dụng bôi nhọ, nói xấu lẫn nhau; tránh ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước và sự nghiệp của ngành.

Sau hội nghị này, chi bộ sẽ chính thức ban hành kế hoạch chi tiết để thực hiện Nghị quyết trên tinh thần khẩn trương và kiên quyết thực hiện đạt tiến độ và các bước trong lộ trình kế hoạch đã đề ra

Thanh Bình

Cổng TTDT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)