Lần đầu tiên đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

(Mic.gov.vn) - Từ 8h30 đến 10h ngày 14/5/2012, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến giữa Cục trưởng Cục thuế Yên Bái với nhân dân trong tỉnh với chủ để “Triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.


Thực hiện Công văn số 688/UBND-CN ngày 26/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đối thoại trực tuyến về triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Từ 8h30 đến 10h ngày 14/5/2012, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến giữa Cục trưởng Cục thuế Yên Bái với nhân dân trong tỉnh với chủ để “Triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: http://www.yenbai.gov.vn

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành với nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là lần đầu tiên Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức đối thoại với nhân dân trên Cổng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT cho biết để chuẩn bị tốt cho cuộc đối thoại trên Cổng, Ban biên tập Cổng TTĐT đã chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Yên Bái chuẩn bị các vấn đề về nội dung, kỹ thuật, tổ chức tuyên truyền, quảng bá về nội dung, thời gian và chủ đề cuộc đối thoại trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân quan tâm đặt câu hỏi, ý kiến. Có thể nói Yên Bái là địa phương đi đầu trong việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành với nhân dân trên Cổng, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật của tỉnh còn khó khăn hạn chế, song đến nay Cổng TTĐT đã chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật tối ưu và sẵn sàng cho việc tổ chức đối thoại trên Cổng.

Cuộc đối thoại sẽ tập trung giải đáp các thắc mắc của nhân dân trong việc triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - có hiệu lực từ ngày 1-1-2012, thay thế pháp lệnh Thuế nhà đất.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thắc mắc về chủ để nêu trên mời tham gia gửi câu hỏi về địa chỉ thư điện tử: banbientapcong@yenbai.gov.vn. Hoặc gọi tới số điện thoại 029. 3892.859; fax: 0293.892.209, hoặc trực tiếp gửi câu hỏi qua hệ thống (tại đây).

Thời gian nhận câu hỏi: Từ ngày 7/5/2012 đến hết ngày 9h30 ngày 14/5/2012.

Thời gian tổ chức đối thoại: Từ 8h 30 đến 10h ngày 14/5/2012.

Cuộc đối thoại sẽ được truyền hình trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh, tường thuật trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài PT-TH tỉnh Yên Bái phục vụ nhân dân.

Thanh Bình

Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)