Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước và phần mềm dùng chung – Phú Yên 2012”

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/4, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước và phần mềm dùng chung – Phú Yên 2012”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Quang Nhất – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đại diện Bộ TT&TT; đại diện Lãnh đạo 9 Sở TT&TT các tỉnh, thành phố và hơn 120 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố của tỉnh; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và phóng viên các báo, đài.


Tại Hội thảo, các sở, ngành và doanh nghiệp đã có các tham luận về các chủ đề sau: ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của một số tỉnh, kết quả trong tiến trình hướng đến Chính phủ điện tử; các mô hình ứng dụng CNTT thành công; một số vấn đề về ứng dụng “Văn phòng điện tử” trong công tác quản lý nhà nước; tối ưu hoá hiệu quả công việc trên nền Lotus domino/nodes; nền tảng “hướng dịch vụ” iCloud Platform; mô hình chính phủ điện tử cấp quận/huyện thành công; bộ giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử... Nội dung thể hiện trong các báo cáo giải quyết được một số yêu cầu bức thiết trong định hướng phát triển CNTT của từng địa phương.

Tham dự hội thảo, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận. Theo đó, về kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước hiện nay chưa có mục lục ngân sách chi riêng; Bộ TT&TT làm việc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua tăng ngân sách chi cho CNTT; phần mềm dùng chung cần ban hành chuẩn và hướng đến Bộ sẽ xây dựng hệ tích hợp trao đổi văn bản điện tử các cơ quan nhà nước đã xây dựng hệ thống này, tích hợp hệ thống chữ ký số, đảm bảo an toàn; tiêu chuẩn liên thông 3 lớp (tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hệ thống thông tin, tiêu chuẩn quy trình nghiệp vụ), phát triển kiến trúc tổng thể để phát triển Chính phủ điện tử; vai trò người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước; công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là ngoại ngữ để thuận lợi trong học tập, nghiên cứu và phát triển. Các đơn vị cung cấp giải pháp trình bày thêm về cơ chế liên thông; sự phù hợp của phần mềm với Công văn số 282/ BTTTT-ƯDCNTT, ngày 07/02/2012 V/v hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống thông tin tổng thể; phần mềm lõi và sự tích hợp các phần mềm sẵn có và các phần mềm về sau; an toàn an ninh thông tin dữ liệu của các đơn vị khi sử dụng công nghệ điện toán đám mây....

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhần dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh trong việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước như triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung: hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử, phần mềm một cửa điện tử trên nền web-based, điện toán đám mây…; xây dựng đồng bộ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước làm nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử tại tỉnh Phú Yên.

Sở TT&TT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)