Quảng Ngãi chuẩn bị đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử.

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, và giao cho Sở Thông tin và Truyền thông là chủ đầu tư triển khai xây dựng.


Thiết kế giao diện Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ngãi.

Cổng thông tin điện tử là kênh thông tin chính thống của UBND tỉnh Quảng Ngãi trên internet nhằm minh bạch hoá chủ trương, chính sách, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội giao dịch với các cơ quan Nhà nước một cách thuận lợi, tạo hạ tầng cho phát triển các dịch vụ hành chính công trực tuyến, thông qua đó góp phần tăng cường hiệu quả trong các hoạt động của chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cổng thông tin điện tử là hệ thống được nhiều tổ chức, cơ quan đưa vào khai thác thay cho các website thông thường. Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, cổng có khả năng tạo ra nhiều hơn nữa những tương tác hai chiều, đồng thời mở ra môi trường giao tiếp và giao dịch điện tử thuận lợi giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, Nhà nước với doanh nghiệp và với mọi công dân. Vì vậy, việc xây dựng Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi là bước tất yếu của quá trình xây dựng nền hành chính điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân của các cơ quan nhà nước và có một ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Cổng TTĐT là “một cửa” thông tin đảm bảo việc tích hợp, trao đổi và khai thác nhiều nguồn dữ liệu từ các sở, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp của tỉnh. Cổng TTĐT tích hợp hệ thống dịch vụ hành chính công của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, từng bước chuyển dần sang giao dịch trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và tổ chức, công dân.

Với sự chuẩn bị tích cực của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, ngày 26/01/2010, UBND tỉnh có Quyết định số 98/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi; trong quá trình tổ chức thực hiện, Chủ đầu tư đã tuân thủ theo đúng trình tự và quy định về đấu thầu, lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực thực hiện các gói thầu liên quan. Việc xây dựng phần mềm Cổng là công việc khó và phức tạp cao nhất, đòi hỏi trình độ lập trình của những cán bộ kỹ thuật. Sau khi tiến hành các bước theo quy định của Luật Đấu thầu, đã lựa chọn ra đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC. Kết quả đã xây dựng được 1 cổng chính, 6 Cổng thành phần của các sở, ngành và hàng ngàn dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2. Dự kiến trong năm 2012 sẽ đưa vào sử dụng thêm 3 cổng thành phần và tiếp tục xây dựng các cổng thành phần còn lại của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Đến nay Cổng TTĐT của tỉnh đã dần hoàn thiện, dự kiến có địa chỉ http://www.quangngai.gov.vn, Cổng TTĐT như mở ra một kho thông tin mới quan trọng về tỉnh Quảng Ngãi. Hàng ngày, hàng giờ Cổng cung cấp thông tin chính thống về những chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác của tỉnh Quảng Ngãi trên mạng Internet. Hiện nay, Cổng TTĐT tỉnh đang cung cấp dịch vụ công mức độ 2 và phấn đấu trong năm 2013 đạt mức độ 3 nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ông Trần Thanh Trường – PGĐ Sở kiêm Trưởng ban Quản lý dự án Cổng TTĐT cho biết “Với những tiện ích Cổng thông tin điện tử tỉnh đang được xây dựng hiện nay, khi đưa vào vận hành và sử dụng sẽ là một bước đi quan trọng góp phần để Quảng Ngãi hòa nhập cùng cả nước, xây dựng một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi cũng cần hơn nữa sự quan tâm của các Sở ban ngành đoàn thể, UBND các huyện, Tp trong việc cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử. Để Cổng thông tin điện tử của Tỉnh phát huy hiệu quả đầu tư, các Sở, ban ngành, UBND các huyện TP cần nhanh chóng phát triển các trang thành phần và đăng tải các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở nhiều mức độ để phục vụ tổ chức và công dân”.

Lâm Cao

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)