Hợp tác giữa Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh về xây dựng khu công nghiệp CNTT tập trung

(Mic.gov.vn) - Theo sự thống nhất chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND Thành phố HCM, trong 2 ngày 13-14/4, tại Quảng Ngãi, Sở TT&TT Quảng Ngãi cùng Đoàn công tác của Sở TT&TT thành phố HCM tiến hành khảo sát tìm hiểu thực địa và họp bàn kế hoạch, lập Biên bản ghi nhớ cho lộ trình xúc tiến lập Dự án xây dựng Khu nghiệp CNTT tập trung tại Quảng Ngãi. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở TT&TT TP.HCM, lãnh đạo Khu công viên phần mềm Quang Trung TP HCM và các chuyên gia, nhà tư vấn về phát triển công nghiệp CNTT cùng lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách của Sở TT&TT Quảng Ngãi.


Trong những ngày làm việc, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng Sở TT&TT Quảng Ngãi đã cung cấp cho Đoàn công tác của TP.HCM những tư liệu, thông tin quan trọng. Hay nói cách khác, là đã phác họa lên bức tranh toàn cảnh về thực trạng tình hình và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vai trò tác động tích cực bởi thành tựu ứng dụng, nguồn nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng CNTT; về tiềm năng hình thành nên Khu công nghiệp CNTT tập trung trong tương lai không chỉ phục vụ cho phát triển KT-XH của tỉnh mà tập trung vào tâm điểm là Khu Công nghiệp Dung Quất với ngành công nghiệp Lọc hóa dầu và phát triển kinh tế biển.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch Lê Quang Thích, trong thời gian tới, trên nền ý tưởng được xác lập tại Biên bản ghi nhớ giữa hai Sở, Sở TT&TT Quảng Ngãi chọn tư vấn lập đề cương báo cáo tiền khả thi trình UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương. Đây là căn cứ để xác định Báo cáo có được xây dựng một cách thực sự khách quan, khoa học hay không; có đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như: Tính hợp pháp, tính hợp lí, tính khả thi, tính hiệu quả, tính tối ưu... làm căn cứ để xây dựng Dự án khả thi, trình Bộ TT&TT, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt.

Tiếp đến, hai Sở sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng, trong đó chú trọng đến trình độ, tiềm năng nguồn nhân lực, công nghệ, nhu cầu xã hội trong và ngoài khu vực Dự án hoạt động; khả năng tiêu thụ sản phẩm và khu vực xuất khẩu, hoạt động dịch vụ; khả năng đầu tư, các nguồn vốn, mô hình đầu tư…

Mong muốn của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Khu công nghiệp CNTT tập trung của Quảng Ngãi sẽ có được sự liên kết chặt chẽ hoặc là một chi nhánh của Khu công viên phần mềm Quang Trung TP HCM, chỉ có khác là nó mang tính đặc thù, phù hợp với xu thế phát triển của Quảng Ngãi và khu vực trong tương lai.

Thanh Lương

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)