Sở TT& TT Quảng Ngãi: Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật

(Mic.gov.vn) - Trong hai ngày 25 và 26/10/ 2011, tại thành phố Quảng Ngãi, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Viễn thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện KVII, các phòng văn hóa và thông tin, đài truyền thanh các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung triển khai những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Bưu chính; Nghị định 47/2011/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền; Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến theo Thông tư 14/2010/TT-BTTTT; Luật Viễn thông và Nghị định 25/2011/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và một số văn bản khác. Ngoài ra, cán bộ của Sở còn giới thiệu tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2011-2015.

Việc tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành là rất cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý nhà nước, vận dụng các quy định pháp luật trong lĩnh vực ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, để chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.

Sở TT& TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)