Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/10/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ -Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Uỷ Ban nhân dân tỉnh, Cục báo chí – Xuất Bản, người  phát ngôn của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo trung ương thường trú tại Thanh Hoá.

Hiện nay có 52 người phát ngôn thuộc 51 cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong đó Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố: 15 người; Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: 15 người; Chánh văn phòng Sở, Chánh văn phòng các huyện, thị xã, thành phố: 22 người. 

Sau 3 năm thực hiện Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho người phát ngôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin và trả lời cho báo chí, chủ động xử lý những vấn đề mà báo chí phản ánh. Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí kịp thời nắm bắt thông tin nhanh chóng, đầy đủ và chính xác, qua đó các cơ quan báo chí và các nhà báo, phóng viên đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đăng tải nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, cảnh báo, gợi mở, định hướng dư luận xã hội, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận đầy đủ hơn những nguồn thông tin chính thống, hữu ích, tin cậy, đồng thời góp phần không nhỏ trong việc ngăn ngừa, hạn chế tình trạng thông tin thiếu chính xác, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí vẫn còn tồn tại những hạn chế: Một số người được phân công phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chưa thực hiện đúng vai trò của mình, có không ít người phát ngôn nhất là ở cấp huyện, do nắm chắc các vấn đề, nhất là đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm liên qua đến cá nhân nên thiếu trách nhiệm, né tránh khi cung cấp thông tin cho báo chí…Còn có một số ít phóng viên chưa thực hiện nghiêm Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật, nên trong khi tác nghiệp còn có những biểu hiện thiếu công tâm, vì mục tiêu và động cơ cá nhân, yêu cầu địa phương đăng quảng cáo, đăng thông tin trên báo và tạp chí có thu phí… gây phiền toái cho cơ sở, làm cho một số đơn vị, địa phương có cách nhìn không tốt đối với báo chí.

Tại Hội nghị, lãnh đạo một số ngành, địa phương, các cơ quan báo chí thảo luận nhiều vần đề như: quy chế phối hợp giữa các phòng ban trong các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin; bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho người được phân công phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng của người phát ngôn, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp để mang lại hiệu quả cao và hoạt động tác nghiệp của nhà báo.

Hội nghị đã nêu rõ: Phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí là nhiệm vụ  quan trọng, cần thiết phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và thông tin kịp thời, chính xác đến với nhân dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu. Để làm tốt hơn nữa việc phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí, phương hướng và nhiệm vụ của công tác này trong những năm tới: Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Văn phòng UBND tỉnh trong xử lý, tham mưu xử lý các thông tin trên báo chí. Tăng cường công tác thông tin đối thoại giữa người phát ngôn, nhà báo, cơ quan báo chí với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để đánh giá toàn diện việc thực hiện, nhằm bổ sung, sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn; Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn cho những người được giao làm nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, giúp họ nắm vững Luật Báo chí cũng như các văn bản Quy phạm pháp luật giúp cho việc cung cấp thông tin được thuận lợi và đạt hiệu quả cao., sớm xây dựng cho đơn vị mình một quy chế để từ đó giúp cho việc thông tin được nhanh nhạy, chính xác và kịp thời hơn…

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)