Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại TP Cần Thơ

(Mic.gov.vn) - Ngày 14/9/2011, đại diện Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TT-TT đến khảo sát phục vụ lập đề án “Họp trực tuyến từ Trung ương tới cấp xã, phường” tại thành phố Cần Thơ.

Nội dung khảo sát nhằm trao đổi về tình hình hình triển khai hội nghị truyền hình tại địa phương hiện nay và những thông tin phục vụ cho viêc xây dựng đề án “Họp trực tuyến từ Trung ương tới cấp xã, phường”. Đại diện Sở TT&TT TP Cần Thơ đã báo cáo hiện trạng triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại địa phương. Hiện nay, có tất cả 85 điểm trên địa bàn thành phố đã được kết nối vào Mạng truyền số liệu (trong đó 76/85 điểm đã hoàn thành và thông tuyến). Việc mở rộng Mạng truyền số liệu chuyên dùng chưa thể mở rộng thêm do đường truyền vẫn chưa ổn định, thiếu nhân lực quản trị mạng, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc chi trả cước đấu nối hòa mạng và cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu…

Trong giai đoạn 2009-2011, Sở TT&TT TP Cần Thơ đã triển khai hoàn tất giai đoạn I và II đối với dự án “Hội nghị giao ban đa phương tiện” cho phép kết nối Ủy ban nhân dân thành phố với 11 điểm bao gồm 09 quận, huyện; Thành ủy và Sở TT& TT. Sau khi vận hành chính thức đến nay đã tổ chức được 02 cuộc họp giao ban đa phương tiện.

Cùng ngày, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại một số bộ phận một cửa cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố và đã đánh giá cao mô hình ứng dụng CNTT tại đây.

Lê Duy

Sở TT& TT Cần Thơ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)