Cần Thơ: Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bưu chính, Viễn thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 15/9/2011, Sở TT-TT TP Cần Thơ tổ chức “Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bưu chính, Viễn thông”. Tham dự hội nghị là các cán bộ, chuyên viên từ Phòng văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh các quận, huyện, và các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn.


Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các kiến thức pháp luật liên quan lĩnh vực Bưu chính-Viễn thông như: Luật Tần số vô tuyến điện; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông; Nghị định số 51/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện; Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính; Nghị định số 58/2011/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính; Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cho thuê; cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện…

Hội nghị góp phần tích cực đưa các văn bản quy phạm pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống và góp phần nâng cao năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ cấp huyện và trong các doanh nghiệp dịch vụ bưu chính viễn thông.

Lê Duy

Sở TT& TT Cần Thơ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)