Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hoá ứng dụng công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Ngày 30-8-2011, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hoá, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong DN của tỉnh Thanh Hoá phục vụ hội nhập và phát triển năm 2011.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hoá ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển năm 2011 và bàn về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hoá ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển năm 2011. 

Chương trình sẽ tiến hành Điều tra, khảo sát tình hình ứng dụng CNTT của 1000 doanh nghiệp trong tỉnh; Tổ chức hội thảo ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp với sự tham gia của khoảng 150 DN; Đào tạo ứng dụng CNTT cho các doanh nghiệp với khoảng 200 học viên tham gia lớp học; Lựa chọn 5 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ xây dựng website; Lựa chọn 4 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác nhau để triển triển khai ứng dụng; Tổ chức hội thảo phần mềm nguồn mở cho doanh nghiệp với 120 đại biểu tham gia Hội thảo; Đào tạo và chuyển giao PMNM cho các doanh nghiệp.

Chương trình sẽ được phối hợp thực hiện giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hoá, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hoá.

Lê Thị Kim

Sở TT&TT Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)