Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái tập huấn nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) cho các trưởng, phó và cán bộ, công chức các phòng chuyên môn. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở TT&TT dự và chỉ đạo Hội nghị. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu các cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông phải đứng trên phương diện người dân và doanh nghiệp để cân đối giữa các yêu cầu về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận các thủ tục hành chính mà không tạo gánh nặng lên cá nhân và tổ chức. Đặc biệt, cán bộ Văn phòng Sở phải tiên phong đi đầu trong công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính của Sở TT&TT.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính với mục đích trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn. Trên cơ sở đó, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, sự Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC và nâng cao chất lượng của hệ thống các quy định về TTHC của cơ quan Sở TT&TT.

Nội dung tập huấn bao gồm: Hướng dẫn, thống kê, công bố công khai TTHC; Giới thiệu, hướng dẫn quy trình đánh giá tác động các quy định về TTHC và cách thức điền biểu mẫu đánh giá tác động; Tính hợp lý của TTHC; Tính hợp pháp của TTHC; Các chi phí tuân thủ TTHC; Giới thiệu, hướng dẫn cách tính toán chi phí; Giới thiệu, hướng dẫn thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các tổ chức, cá nhân; Giới thiệu, hướng dẫn công tác truyền thông…

Qua đợt tập huấn các cán bộ, công chức Sở TT&TT hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, trách nhiệm của Sở TT&TT trong việc kiểm soát TTHC theo quy định để bảo đảm triển khai, thực hiện theo đúng trình tự, hồ sơ, yêu cầu, thời gian giải quyết của các TTHC, đồng thời giải quyết phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thanh Hoa

Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)