Sở TT&TT Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông tại các địa phương

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/7/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 tại 20 điểm cầu ở 20 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND - ĐBQH, Văn phòng UBND tỉnh, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Trung tâm tần số khu vực 6, Phòng PA83, PA81 Công an tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND và Phòng VHTT thành phố Vinh, lãnh đạo các doanh nghiệp thông tin truyền thông, các cơ quan báo chí Nghệ An và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; tại điểm cầu các huyện, thị xã có lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Văn hoá Thông tin, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, văn phòng UBND lãnh đạo Bưu điện, Viễn thông huyện, thị xã và đại diện các đơn vị Viễn thông khác.

 Sau khi nghe đồng chí Đặng Khắc Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả hoạt động thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011, Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị, lãnh đạo Đài PTTH tỉnh, Viễn thông Nghệ An, Bưu điện Nghệ An và các ngành liên quan phát biểu ý kiến, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở giải đáp các vấn đề liên quan tới tình hình quản lý và hoạt động của ngành thông tin và truyền thông, đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông đã kết luận, đồng thời đưa ra những giải pháp điều hành của trong những tháng cuối năm 2011 để thực hiện mục tiêu, kế hoạch ngành thông tin và truyền thông đã đề ra.

 Theo Giám đốc sở TT&TT Hồ Quang Thành, 6 đầu năm 2011, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Các nội dung quản lý Nhà nước trọng tâm của Sở và những công việc đột xuất theo yêu cầu của Bộ TT&TT đều được triển khai kịp thời, có chất lượng. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí, xuất bản được đẩy mạng, có hiệu quả; định hướng tốt công tác thông tin tuyên truyền theo định hướng của Bộ TT&TT và của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT của tỉnh và các đơn vị đã được đầu tư và phát triển theo đúng định hướng và đúng quy hoạch (Nghệ An là tỉnh được đầu tư các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành hiện đại và đồng bộ nhất). Tốc độ tăng trưởng của ngành 6 tháng đầu năm đạt khá, thông tin liên lạc đảm bảo đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, điều hành, phục vụ yêu cầu của xã hội; Doanh số toàn ngành ước đạt 3674,9 tỷ đồng, ước đạt 67,49% kế hoạch đề ra năm 2011.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần được nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục kịp thời: tiến độ tham mưu ban hành một số văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của ngành chậm so với yêu cầu, chất lượng chưa cao. Chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông một số xã miền núi vùng sâu, vùng xa còn chưa ổn định, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Quản lý trang thông tin điện tử, chuyển phát tự do trong lĩnh vực bưu chính, quản lý thuê bao trả trước, game online, tin nhắn rác còn gặp khó khăn. Hoạt động QLNN về TT&TT cấp huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn bỏ sót nhiệm vụ hoặc lúng túng trong chỉ đạo triển khai. Đặc biệt, bộ máy QLNN về TT&TT cấp huyện còn thiếu về số lượng, yếu về kinh nghiệm quản lý nên việc tham mưu quản lý Nhà nước về TT&TT trên địa bàn huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

 Sở Thông tin và Truyền thông nhất trí với một số kiến nghị của các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc về các vấn đề: Việc bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT ở các cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn do thiếu chính sách đặc thù đối với nguồn nhân lực CNTT; chế độ cho cán bộ phụ trách Bưu điện văn hóa xã, truyền thanh cơ sở quá thấp; cơ sở vật chất kỹ thuật của các trạm phát lại tại các huyện đã xuống cấp không đảm bảo việc tiếp, phát sóng trên địa bàn; Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phát triển các trạm BTS của các Doanh nghiệp và các huyện, thành, thị còn chưa tuân thủ đúng theo các quy định của nhà nước; Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư lớn nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, tốc độ, dung lượng đường truyền và công tác an toàn, bảo mật thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân....
 Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông quyết tâm ch

đạo để giải quyết một số vướng mắc mà Hội nghị đã đề ra. Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt trong việc tăng cường tham mưu quản lý Nhà nước về TT&TT trên địa bàn huyện; ứng dụng CNTT vào việc chỉ đạo, điều hành, quản lý; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các đề án, quy hoạch về công nghệ thông tin, viễn thông, báo chí, xuất bản có hiệu quả./.

Lan Oanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)