Hải Dương: Xây dựng và tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/07/2011, Sở TT& TT Hải Dương có văn bản số 368/STTTT- CNTT về việc xây dựng và tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (TTĐT) của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để đảm bảo cho việc xây dựng, cung cấp, tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin trên cổng TTĐT hoặc trang TTĐT (gọi chung là Cổng TTĐT) được thống nhất, thuận tiện, hiệu quả và tiết kiệm kinh phí trên phạm vi toàn tỉnh, Sở TT& TT Hải Dương đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau đây:

Áp dụng công nghệ Sharepoint của Microsoft khi xây dựng cổng TTĐT của đơn vị mình nhằm thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh và đảm bảo việc tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT của tỉnh được thuận tiện, hiệu quả và tiết kiệm chi phí;

Sở TT& TT có trách nhiệm thẩm định và thống nhất đặt tên miền cho các cổng TTĐT thành phần của các đơn vị theo dạng: tendonvi.haiduong.gov.vn;

Phối hợp với Sở TT% TT rà soát nhằm phát hiện và có biện pháp khắc phục các lỗ hỏng bảo mật tồn tại trên hệ thống, đảm bảo áp dụng các biện pháp quan trọng như: thường xuyên quét sạch mã độc, vi-rút máy tính khỏi hệ thống bằng các công cụ tin cậy, luôn được cập nhật mới…;

Sử dụng Hosting (Dịch vụ lưu trữ Web) miễn phí cho cổng TTĐT của đơn vị mình tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh;

Ngoài ra, các đơn vị cần nghiên cứu áp dụng Nghị định số 43/2011/NĐ- CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng TTĐT của cơ quan nhà nước.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)