Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh: tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 14/7, tại Hội trường Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh mở lớp tập huấn thông tin đối ngoại và phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí cho 140 cán bộ là người phát ngôn của các sở, ban ngành tỉnh, thành phố và huyện thị. Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Phương Nga, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí - Bộ Ngoai giao trực tiếp truyền đạt kỹ năng công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí.

Mục tiêu của lớp tập huấn này để nâng cao hoạt động công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí của đội ngũ những người làm công tác phát ngôn các sở, ban, ngành, đoàn thể; huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về báo chí hiện đại, cách xây dựng mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với báo chí trong và ngoài nước, các kỹ năng tiếp xúc với báo chí, tổ chức sự kiện báo chí, soạn thảo thông cáo báo chí và các sự kiện truyền thông khác, giúp các cơ quan, ban ngành tỉnh, huyện thành phố có đầy đủ những kiến thức cần thiết để tự tin, chủ động, cởi mở khi tiếp xúc với báo chí, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác phát ngôn. Bên cạnh đó, người phát ngôn còn có thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo các Sở, Ban ngành, địa phương, đơn vị mình trong việc tiếp xúc với báo chí, truyền thông một cách hiệu quả nhất./.

Mỹ Hạnh

Sở TT&TT Trà Vinh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)