Bắc Kạn: UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin số

(Mic.gov.vn) - Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian gần đây, các hoạt động tấn công mạng nhằm vào các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước và các tổ chức có dấu hiệu gia tăng. Hai hình thức tấn công phổ biến được ghi nhận là tấn công thay đổi giao diện (defaced) và tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Đối tượng bị tấn công là những cổng/trang thông tin điện tử có lỗ hổng an toàn thông tin hoặc cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và báo điện tử. Trước tình hình đó, ngày 04/7/2011, UBND tỉnh có Công văn số 1617/UBND-TH2 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin số.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số biện pháp sau nhằm góp phần đề phòng, ngăn chặn các cuộc tấn công, tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian tới:

      Các cổng/trang thông tin điện tử tại các đơn vị tổ chức rà soát nhằm phát hiện và có biện pháp khắc phục các lỗ hổng bảo mật tồn tại trên hệ thống; định kỳ thay đổi và quản lý bảo mật tốt danh sách tên tài khoản và mật khẩu của những người có quyền quản trị hệ thống; áp dụng chính sách ghi lưu tập chung biên bản hoạt động (log file) cần thiết khắc để phục vụ công tác điều tra và khắc phục sự cố mạng;

      Các hệ thống thông tin, máy chủ, máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet tại các đơn vị phải bảo đảm áp dụng những biện pháp quan trọng như:  thường xuyên quét sạch mã độc, vi rút máy tính khỏi hệ thống bằng các công cụ tin cậy luôn được cập nhật mới; định kỳ sao lưu dữ liệu của đơn vị tối thiểu không ít hơn 3 tháng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

      Các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ (hosting) trên địa bàn rà soát lại các máy chủ lưu trữ cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức; tiến hành giám sát, lưu trữ biên bản hoạt động (log file) để xử lý xảy ra sự cố; trang bị, nâng cấp, rà soát các giải pháp áp dụng hệ thống tường lửa đủ năng lực lọc ngăn chặn luồng tin tấn công có đích và sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố;

      Tăng cường theo dõi, giám sát về mặt kỹ thuật hoạt động của các hệ thống thông tin nhằm phát hiện kịp thời các sự cố và các dấu hiệu tấn công. Trong trường hợp phát hiện có các dấu hiện tấn công cần sớm có biện pháp khắc phục hoặc sử dụng dịch vụ các tổ chức an toàn thông tin bên ngoài. Trong trường hợp có sự cố nghiêm trọng hoặc xẩy ra trên diện rộng cần thông báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời có biện pháp phối hợp xử lý;

     Bố trí cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật phù hợp chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin số. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ an toàn thông tin số, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người dùng máy tính về phòng chống các nguy cơ mất an toàn thông tin số khi sử dụng mạng Internet;

     Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin số;

      Thực hiện tốt Quyết định 2196/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có báo cáo đánh giá tình hình an toàn thông tin, các sự cố máy tính xảy ra từ đầu năm 2011 và các kiến nghị đề xuất (nếu có). Đầu mối thông báo sự cố và tiếp nhận báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn, Điện thoại: 02813.871.626, Email: sott.tt@backan.gov.vn hoặc phongcn.tt@backan.gov.vn./.
 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)