Đắk Lắk: Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 07/07/2011, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Đinh Văn Khiết – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp.


Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong tỉnh hiện nay đã có chuyển biến  cả về  nhận thức và đầu tư thực tiễn. Hầu hết các cơ quan nhà nước đã trang bị máy tính làm việc. Tỷ lệ cán bộ sử dụng máy tính để làm việc đạt trên 80%, tỷ lệ cơ quan có mạng Lan là 92,3%, tỷ lệ các cơ quan có kết nối Internet 100%. Hệ thống thư điện tử của tỉnh daklak.gov.vn đã thiết lập được khoảng 3.382 hộp thư điện tử cho các cán bộ công chức của tỉnh và sở ban ngành. Cổng thông tin điện tử của tỉnh thường xuyên cập nhật và cung cấp kịp thời những thông tin về kinh tế - xã hội của tỉnh, chính sách đầu tư, văn bản QPPL. Đã có 661 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3 được cung cấp trên mạng internet. Hệ thống ngành giáo dục có khoảng 15.000 máy tính, 100% trường THPT, 62% trường THCS, 22% trường tiểu học đã có phòng học máy tính có kết nối Internet và đưa tin học vào giảng dạy chính khóa.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai; nổi bật như đề án “Sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin – truyền  thông” đã được xây dựng với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực, ngành nghề; giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục, giảm chi phí hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tạo điều kiện cho người dân hưởng lợi từ việc ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực CNTT …

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn do trình độ năng lực cán bộ CNTT ở các đơn vị còn thiếu và yếu, nhận thức của một số bộ phận cán bộ về ứng dụng CNTT chưa cao và việc bố trí vốn đầu tư ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị triển khai và hoàn thiện các dự án CNTT năm 2011, thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011, tổ chức hội thi kỹ năng sử dụng máy tính trong cán bộ công chức viên chức trong tỉnh lần thứ II.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đinh Văn Khiết đã nhấn mạnh việc đầu tư cho ứng dụng CNTT là đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao dân trí, cải cách thủ tục hành chính. Do đó, các đơn vị cần ưu tiên nguồn vốn, nhân lực cho việc phát triển CNTT tại đơn vị mình.

Linh Nhâm

Sở TT& TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)