Đắk Lắk : Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin số.

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn số 3231/UBND-CN chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin số.

Thời gian gần đây, tình hình mất an toàn thông tin số ở nước ta diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến việc ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị triển khai áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống virus và mã độc hại cho hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet do đơn vị mình quản lý. Đối với các hệ thống thông tin, các cổng, các trang thông tin điện tử quan trọng, phải áp dụng chính sách sao lưu tập trung hoạt động cần thiết để phục vụ công tác điều tra và khắc phục sự cố mạng...

Bố trí cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin số của đơn vị mình, bảo đảm nguyên tắc an toàn thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức cá  nhân vi phạm quy định về an toàn thông tin số.
 

Thế Sự

Sở TT& TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)