Đồng Tháp: Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3 trước năm 2013

(Mic.gov.vn) - Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan đối với các sở, ban, ngành tỉnh trong Chỉ thị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ quan nhà nước được ban hành ngày 23/6.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các cơ quan nhà nước trong tỉnh tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; ưu tiên sử dụng hộp thư điện tử với địa chỉ tên miền dongthap.gov.vn để trao đổi thông tin trong công việc. Trong trường hợp bắt buộc phát hành văn bản giấy (trừ những văn bản mật), ngoài việc gửi văn bản tới nơi nhận theo phương pháp truyền thống (qua đường bưu điện), phải gửi văn bản điện tử có nội dung tương ứng với văn bản giấy đã được ban hành chính thức.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, địa phương mình, đảm bảo đến hết năm 2012 có 100% cán bộ, công chức chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị máy tính phục vụ cho công việc; đến năm 2015, có 100% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính phục vụ cho công việc (trừ các máy tính soạn văn bản mật, tất cả máy tính trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải được nối mạng cục bộ và mạng internet).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan cũng yêu cầu các đơn vị đã được triển khai hệ thống "Một cửa điện tử" phải thường xuyên kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, đơn vị mình trên Cổng Thông tin hành chính một cửa (theo địa chỉ http://motcua.dongthap.gov.vn) để kịp thời đôn đốc, nhắc nhỡ các bộ phận tồn đọng nhiều hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh khi có nhu cầu họp với các cơ quan, đơn vị cấp huyện phải ưu tiên lựa chọn phương thức họp trực tuyến qua hệ thống Hội nghị truyền hình, trừ các trường hợp hệ thống không đáp ứng được yêu cầu của cuộc họp.

Các cơ quan, đơn vị có Trang Thông tin điện tử phải cập nhật đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, đặc biệt lưu ý đến việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, trả lời ý kiến của người dân, doanh nghiệp và hoạt động của ngành, địa phương; nâng cao chất lượng thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, góp phần hỗ trợ công tác quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông lập dự án triển khai sử dụng chữ ký điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm làm nền tảng an ninh cho việc triển khai các ứng dụng trên mạng internet, intranet.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Đồng Tháp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)