Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/6/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2011. Hội nghị tiến hành kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2010; Bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011 của cơ quan.


Năm 2010, Ngành Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá đứng trước những khó khăn chung của tỉnh. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2010. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông  ngày càng được tăng cường và đạt hiệu quả; Công tác chính trị tư tưởng đã được quán triệt đến tất cả cán bộ công chức cơ quan. Tổ chức Công đoàn đã thực hiện tham gia quản lý các mặt hoạt động của cơ quan Sở và đang dần phát huy được vai trò đại diện chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC, VC.

Hội nghị cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ, như Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan,…và giao cho bộ phận tham mưu giúp việc hoàn chỉnh trình Giám đốc ban hành.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác và các chỉ tiêu thi đua năm 2011:

Thực hiện chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan. Làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan.

Tiếp tục tích cực chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, công tác phí… Tổ chức thăm hỏi động viên cán bộ, công chức khi gặp rủi ro, ốm đau, tổ chức các đợt thăm quan, học hỏi kinh nghiệm công tác ở các đơn vị bạn, tạo điều kiện duy trì và phát huy các hoạt động văn hoá, văn nghệ.

Phấn đấu năm 2011, 100% tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 20-30% tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”; Trong đó có từ 3 đến 5 sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học được áp dụng vào thực tiến….

Hội nghị đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức cơ quan nêu cao truyền thống tốt đẹp của ngành, đấy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành chương trình hành động của Sở trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2011.

Lê Thị Kim

Sở TT&TT Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)