Đắk Nông: Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Cổng thông tư điện tử và Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 15/06/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Cổng thông tư điện tử và Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh. Quy chế này quy định việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đối với mọi tổ chức, cá nhân.

Cổng TTĐT Đắk Nông là phương tiện truyền thông đa phương tiện của tỉnh Đắk Nông, nơi truy cập tập trung, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ cung cấp tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trền nền tảng Web. Cổng TTĐT tỉnh tích hợp các chức năng cơ bản: khả năng truy cập một cửa; tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin; xuất bản thông tin; hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin; quản trị hệ thống và người sử dụng.

Theo đó, nội dung thông tin trên Cổng TTĐT được cung cấp công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định tại Điều 28 Luật công nghệ thông tin và Điều 4 Nghị định số 64/2007/ NĐ- CP. Ngoài ra, quy chế cũng quy định các hành vi nghiêm cấm lợi dụng Cổng TTĐT Đắk Nông nhằm mục đích chống lại nhà nước, gây phương hại đến an ninh, trật tự, an toàn xã hôi, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, không đưa thông tin xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm công dân. …Việc quản lý, vận hành và khai thác thông tin trên Cổng TTĐT phải tuân thủ các quy định của pháp luật về: công nghệ thông tin; sở hữu trí tuệ; báo chí, xuất bản; bảo vệ bí mật nhà nước; bản quyền; quảng cáo; quy định quản lý thông tin điện tử trên Internet và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Đối với Ban biên tập Cổng TTĐT Đắk Nông, Ban biên tập do UBND tỉnh thành lập, có nhiệm vụ tham mưa cho UBND tỉnh trong việc định hướng, xây dựng, kiểm duyệt, quản lý, khai thác các nguồn thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)