Tiền Giang: Báo chí tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/6/2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2011 với các cơ quan báo đài và cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo báo cáo, các cơ quan báo, đài, Phân xã, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh, Website Tiền Giang đã tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trong tỉnh, các hoạt động văn hoá - văn nghệ phục vụ đón Tết vui Xuân như hội thi, hội diễn, trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật... tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đưa tin tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với Năm Thanh niên 2011;  kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước; 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 86 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam;… cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trảo "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá "; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thông tin về tình hình biển Đông gắn với công tác phát triển kinh tế biển, đảo….

Nhìn chung, các báo, đài đã thực hiện đúng định hướng và chỉ đạo thông tin của các cơ quan quản lý và cơ quan chỉ đạo báo chí. Tuy nhiên, các cơ quan thường trú cũng như các cơ quan phóng viên trên địa bàn tỉnh mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, chính thống, nhằm giúp cho các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin phục vụ nhiệm vụ chính trị.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan Báo, Đài thực hiện tuyên truyền trong quý III và nhấn mạnh công tác định hướng tuyên truyền như: kỷ niệm các ngày lễ lớn; những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; phản ánh các giải pháp của tỉnh; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tập trung xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền biển, đảo và an ninh tuyến biển; giáo dục quốc phòng-an ninh toàn dân năm 2011.

Huỳnh Liễu

Sở TT&TT Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)