Phú Yên: Phổ biến luật tần số vô tuyến điện và các quy định pháp luật liên quan về chính sách tần số

(Mic.gov.vn) - Ngày 9/6/2011 tại Hội trường Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 7 tổ chức hội nghị Hội nghị Phổ biến Luật Tần số vô tuyến điện và các Quy định pháp luật liên quan mới nhất về chính sách tần số.

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là đại diện các Sở Ban ngành, các xã phường thị trấn, phòng văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố và Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có sử dụng thiết bị vô tuyến điện.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện nay có 744 tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện với tổng số 1843 thiết bị vô tuyến điện. Trong những năm qua Sở TTTT Phú Yên phối hợp với Trung tâm tần số VTĐ khu vực VII đã tuyên truyền nhiều văn bản Pháp luật về tần số vô tuyến điện và dần đưa công tác quản lý tần số vào nề nếp. Phần lớn các tổ chức đã thực hiện tốt quy định pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa chấp hành tốt, nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng phải quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện, nhận thức người dân về lĩnh vực tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện còn nhiều hạn chế dẫn đến việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện vi phạm và gây can nhiễu.

Qua hội nghị lần này sẽ tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chặt chẽ và đúng pháp luật về tần số vô tuyến điện, nghiêm cấm các các hành vi làm ảnh hưởng, gây can nhiễu tần số, đồng thời dần đưa luật Tần số vô tuyến điện vào cuộc sống.

Xuân Phương

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)