Sở TT&TT Trà Vinh: giao ban báo chí tháng 05/2011

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 02/6/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 05/2011 và định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 6/2011.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, trong tháng 05/2011 nhìn chung các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Website tỉnh, Phòng Văn hoá – Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, thành phố đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí; đúng định hướng thông tin và chỉ đạo thông tin của cơ quan quản lý và cơ quan chỉ đạo báo chí. Cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát các sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh, tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh; kịp thời phản ánh các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố.

Trong tháng qua, các cơ quan Báo, Đài PTTH mở chuyên trang, chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, kịp thời đăng tải Luật bầu cử Quốc hội, Luật bầu cử HĐND, Luật sửa đổi, bổ sung Luật bầu cử Quốc hội và HĐND; đăng tải tài liệu hỏi đáp về công tác bầu cử; phản ánh  ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở các địa phương trong tỉnh; phản ánh Uỷ ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các huyện, thành phố; đưa tin cử tri Trà Vinh nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và đăng tải kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII đơn vị tỉnh Trà Vinh và đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII.

Các sự kiện nổi bật trong tỉnh cũng được báo chí phản ánh kịp thời và đậm nét như: đưa tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, thành phố 5 tháng đầu năm 2011, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh; phản ánh các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2011), 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2011), Quốc tế lao động 1/5; Mitting hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; tình hình xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân trong tỉnh; thông tin tuyên truyền Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; đưa tin về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc, tôm nuôi bị thiệt hại và các dịch bệnh nguy hiểm ở người… Ngoài ra, cơ quan báo chí tiếp tục duy trì các chuyên trang huyện, thành phố, các chuyên mục như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quốc phòng –an ninh; an toàn giao thông; chính sách pháp luật; sức khoẻ mọi nhà; an toàn vệ sinh thực phẩm; nhịp cầu nhà nông; gặp gỡ đầu tuần; nghe người dân nói, khuyến nông, khuyến ngư…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Quí, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và biểu dương hoạt động của cơ quan báo chí, Website của tỉnh, Phòng Văn hoá – Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, thành phố đã kịp thời tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp và tuyên truyền các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và thông tin về các sự kiện nổi bật khác trong tỉnh.

Đ/c Phó Giám đốc Sở đã định hướng công tác thông tin trong tháng 6 gồm: Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng XI, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện, Thành uỷ gắn với chương trình hành động của các cấp, các ngành, các địa phương nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế văn hoá, xã hội 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2011. Thông tin về kỳ họp lần thứ I Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII.Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 02 và Nghị quyết 11 của Chính phủ. Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6), ngày Quốc tế phòng chống ma tuý – Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6), ngày môi trường Thế giới (5/6), tháng hành động vì trẻ em năm 2011. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển - đảo; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động phòng chống thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu; về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các dịch bệnh nguy hiểm ở người như sốt xuất huyết, cúm A H5N1, H1N1… các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Thông tin về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 trong tỉnh.

Thanh Nhã

Sở TT&TT Trà Vinh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)