Họp Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/5/2011, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp đánh giá về thực trạng và định hướng chiến lược phát triển CNTT, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Kế hoạch Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015”. Đồng chí Hoàng Thị Hỵ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh và các thành viên tổ giúp việc.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 05 doanh nghiệp chính hoạt động về lĩnh vực bưu chính, viễn thông bao gồm: Viễn thông Bắc Kạn, EVN, Viettel Bắc Kạn, Bưu điện tỉnh, MobiFone và một số doanh nghiệp khác như SFone, Vietnamobile. Toàn tỉnh có 98 điểm bưu điện văn hoá xã, trong đó 100% điểm bưu điện văn hoá xã được trang bị máy tính và kết nối internet; 8.739 thuê bao internet, 1.770 thuê bao MyTV; doanh nghiệp viễn thông đã phát triển được 33 tổng đài; 04 trạm mặt đất thông tin vệ tinh; 561 trạm BTS; mật độ điện thoại bình quân là 30,6 máy/100dân; 25 đơn vị cấp sở, huyện có mạng LAN...

Trong những năm qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT ở tỉnh Bắc Kạn đã có những tiến bộ rõ rệt, bước đầu đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các ngành, các lĩnh vực. Hầu hết các cơ quan đều có nhân lực CNTT từng bước đã được ứng dụng CNTT trong điều hành quản lý ở các cơ quan Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng cho việc hình thành cơ quan điện tử để có thể thực hiện Chính quyền điện tử trong thời gian tới… Để phát triển CNTT, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng Quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với những mục tiêu cụ thể: Đến năm 2015, 60% cán bộ, công chức cấp xã/phường biết sử dụng CNTT trong nghiệp vụ; hầu hết các cơ quan hành chính Nhà nước có cán bộ chuyên trách về CNTT; hầu hết cơ quan Đảng và Nhà nước cấp huyện/ thị có cán bộ lãnh đạo CNTT. Đến năm 2020, đạt hầu hết các cán bộ công chức cấp xã/phường biết sử dụng CNTT trong nghiệp vụ.

Đối với Kế hoạch Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015”, mục tiêu là: Đào tạo được đội ngũ cán bộ về CNTT đủ các trình độ (bao gồm: Cao đẳng, đại học, trên đại học, chuyên gia đầu ngành và lực lượng lập trình viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp), thông thạo ngoại ngữ để phục vụ cho ứng dụng và phát triển CNTT trong mọi thành phần kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng công nghiệp CNTT, đặc biệt là công nghệ phần mềm, nội dung số và dịch vụ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; thiết lập hạ tầng viễn thông băng thông rộng trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng, nâng cấp hạ tầng CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Thị Hỵ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao các ý kiến bổ sung, điều chỉnh của các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp, chỉnh sửa bản dự thảo để xây dựng Kế hoạch Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015” cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thu Cúc

Trung tâm CNTT&TT - Sở TT&TT Bắc Kạn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)