Thái Bình: Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015 của tỉnh

(Mic.gov.vn) - 50% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử; 50% các siêu thị, trung tâm mua sắm, các cơ sở phân phối hiện đại ứng dụng thanh toán mua sắm không dùng tiền mặt bên cạnh các phương thức thanh toán truyền thống… là một số mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2015.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch được phê duyệt bao gồm: Triển khai pháp luật về thương mại điện tử; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử; Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; Cung cấp, cập nhật thông tin về tiềm năng xuất khẩu của tỉnh và danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu trên cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam; Nâng cấp và duy trì sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.

Kinh phí dự kiến để thực hiện là 1.720 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.370 triệu đồng và nguồn kinh phí hỗ trợ từ trung ương và đóng góp từ các doanh nghiệp.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)