Thừa Thiên Huế: Ban hành quy định về khung giải pháp xây dựng các phần mềm ứng dụng trong các cơ quan nhà nước tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quy định về khung giải pháp xây dựng các phần mềm ứng dụng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Theo đó, quy định này quy định về giải pháp công nghệ, giải pháp tích hợp, chuẩn kỹ thuật, chuẩn thông tin và dữ liệu, mô hình phần mềm ứng dụng và trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, tổ chức khi xây dựng, cập nhật, nâng cấp, tích hợp, trao đổi, chia sẻ, sử dụng, khai thác, quản lý các phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được khuyến khích áp dụng quy định này khi xây dựng các phần mềm sử dụng các nguồn vốn không có nguồn gốc từ Ngân sách tỉnh.

Các giải pháp công nghệ xây dựng các phần mềm ứng dụng và chuẩn GISHue được quy định như sau: Đối với các giải pháp ứng dụng hệ điều hành máy chủ, các phần mềm ứng dụng phải được xây dựng và hoạt động trên hệ điều hành thông dụng như Windows, Linux, Unix và các điều hành thông dụng khác; đối với các giải pháp áp dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và phù hợp với đặc thù của từng ứng dụng, quy mô số lượng dữ liệu, đặc điểm của dữ liệu được chọn áp dụng, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng bao gồm:Microsoft SQL Server, My SQL, Oracle… và các dạng GIS được áp dụng theo chuẩn GISHue…

Ngoài ra còn có các quy định chi tiết về mô hình triển khai phần mềm ứng dụng; quy định xây dựng dữ liệu và chuẩn dữ liệu GISHue; quy định về xây dựng chức năng của phần mềm ứng dụng; quy định bảo mật trong phần mềm ứng dụng; quy định về dữ liệu danh mục dùng chung; xây dựng và quản lý hệ thống xác thực tập trung cho các phần mềm ứng dụng dùng chung...

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)