Xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015

(Mic.gov.vn) - Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với  các ngành hữu quan của tỉnh họp với UBND các huyện và thành phố Lào Cai góp ý vào dự thảo “Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”.


Trực phát sóng tại Trạm Truyền thanh – Truyền hình thị trấn Bắc Hà (Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Bắc Hà). Ảnh: PV

Các ý kiến dự họp cơ bản thống nhất với bản dự thảo do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai soạn thảo căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2011. Nội dung chủ yếu là việc triển khai 3 dự án lớn với tổng kinh phí dự toán ban đầu khoảng gần 160 tỷ đồng, gồm: Dự án 1: “Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở ; dự án 2: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”; dự án 3: “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới”.

Một số ý kiến đề nghị đầu tư xây dựng các trạm thu - phát sóng phát thanh – truyền hình phải có cả nhà bao che để quản lý, bảo vệ máy móc, thiết bị lâu dài. Các trạm thu - phát sóng xây dựng xong cần vận hành, sử dụng sao cho hiệu quả, nhất là phải có chế độ, chính sách cụ thể, thoả đáng cho nhân viên công tác ở các trạm truyền thanh - truyền hình cơ sở, định mức chi “một cục” cả năm là 5 triệu đồng/trạm truyền thanh và 25 triệu đồng/trạm truyền hình là quá thấp. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và các huyện được thụ hưởng “Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở tỉnh Lào Cai năm 2011 – 2015” cần đổi mới phương thức tuyên truyền, phấn đấu báo chí là món ăn tinh thần không thể thiếu hàng ngày của nhân dân. Việc cấp phát không ti-vi cho các hộ nghèo cần xem lại sao cho hiệu quả và phải có tiêu chí xét duyệt cụ thể, tránh cấp phát sai đối tượng... Một số cơ sở chưa có các loại báo cấp không theo quy định của Chính phủ và của tỉnh cần được bổ sung, đồng thời vận động các đối tượng ở cơ sở tích cực đọc báo, nghe đài, xem ti vi, qua đó mới phát huy tốt hiệu quả các công cụ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước.

Dự thảo “Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015” sẽ tiếp tục được Sở Thông tin - Truyền thông chỉnh sửa, hoàn thiện trình Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Tiến Ngọc

Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)