Bình Phước trao Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 27/4/2011, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ trao Thẻ Nhà báo cho 54 phóng viên, nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Vũ Sỹ Thắng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã phát biểu chúc mừng các phóng viên, nhà báo vinh dự được nhận thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (giai đoạn 2011- 2015). Theo đó, đồng chí yêu cầu các nhà báo cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò là người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư tưởng, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong việc phê phán các hiện tượng tiêu cực, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phát huy tốt hơn nữa chuyên môn, nghiệp vụ của mình để bám sát các nhiệm vụ được giao, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội và những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh nhà.

Giám đốc Sở cũng cho rằng, đội ngũ phóng viên, nhà báo cần nắm chắc Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Thông báo danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí số 386/TB-UBND ngày 29/12/2008; Thông báo bổ sung danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí số 116/TB-UBND ngày 28/4/2010, để thuận lợi trong quá trình tác nghiệp.

Sở TT&TT Bình Phước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)