Sở TT&TT Đắk Nông giao ban báo chí quý 1/2011

(Mic.gov.vn) - Sáng 28/4/2011, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đăk Nông chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, lãnh đạo các cơ quan Báo Đăk Nông, Hội Nhà báo tỉnh, đài PTTH tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng VHTT, đài TT-TH các huyện thị xã, các đơn vị xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh; các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá, quý I là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo sát với thực tiễn của tỉnh, góp phần định hướng dư luận, cổ vũ và động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Báo chí trong tỉnh đã tuyên truyền sâu đậm những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phản ánh toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, duy trì và mở những chuyên mục mới tuyên truyền công tác bầu cử, đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, phản ánh tình hình phát triển sản xuất trong toàn tỉnh...

Cũng trong quý I, Sở Thông tin & Truyền thông với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đã tăng cường công tác quản lý báo chí; tiếp tục tiếp nhận, thẩm định và cấp 16 giấy phép xuất bản cho 14 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ban hành các văn bản về quản lý nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn… Hầu hết các cơ quan báo chí và các ấn phẩm mang tính báo chí đã thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; thông tin đúng định hướng, kịp thời và toàn diện các sự kiện quan trọng của tỉnh. Báo chí đã chủ động, tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, hoạt động tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, có nhiều bài viết phóng sự tích cực đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Công tác thông tin đảm bảo chính xác không xẩy ra những trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Đặc biệt các báo đã thông tin phản ánh một cách mạnh mẽ đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn như: tình trạng chặt phá rừng, chống lại người thi hành công vụ ở huyện Tuy Đức; tình trạng khai thác vàng, đá trái phép trên địa bàn tỉnh…

Các báo đã đưa tin, phản ảnh đầy đủ, kịp thời về các nội dung sự kiện góp phần làm thắng lợi các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước lãnh đạo đối với nhân dân. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến, phản ánh những mặt tốt của đời sống xã hội, các báo của tỉnh cũng đã từng bước thể hiện vai trò của mình trong việc khai thác, phản ánh những mảng đề tài nhạy cảm, những tệ nạn còn tồn tại trong xã hội, phản ánh được những bức xúc, đưa tiếng nói của nhân dân đến với chính quyền địa phương, góp phần thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả mà báo chí đã làm được, qua công tác theo dõi, báo chí của tỉnh trong quá trình thông tin, tuyên truyền vẫn còn những lĩnh vực chưa chú trọng hoặc có thông tin nhưng còn ở mức độ hạn chế như: tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, môi trường đầu tư, văn hoá con người tỉnh Đăk Nông; về việc phòng, chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội, vấn đề phòng chống tiêu cực, tham nhũng, những biểu hiệu lệch lạc của một bộ phận thanh thiếu niên… chưa được báo chí tập trung khai thác tuyên truyền có chiều sâu. Một số bài viết ở một số ấn phẩm báo chí còn mang tính chất phong trào; chưa nêu bật tính điển hình, định hướng dư luận xã hội chưa rõ ràng. Công tác biên tập ở một số ấn phẩm báo chí (tạp chí Nâm Nung), bản tin, tài liệu không kinh doanh còn hạn chế dẫn đến chất lượng còn thấp chưa tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem. Một số tác phẩm đang tải trên báo chí thiếu sự sáng tạo, chất lượng chưa cao làm ảnh hưởng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người xem.

Cũng tại hội nghị Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thông tin tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ – CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH –UBND ngày 16/3/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lữ Chí Cường - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền tập trung vào những nội dung sau: Tuyên truyền Tuyên truyền việc học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016; tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ – CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH –UBND ngày 16/3/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tuyên truyền về thông tin đối ngoại; tuyên truyền về nhiệm vụ giáo dục – ANQP; Tuyên truyền 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011) gắn với kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người (19/5/1980 – 19/5/2011); Tuyên truyền, vận động xây dựng tượng đài anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên; tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) năm 2011 tại Việt Nam; tuyên truyền vận động bình chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên Thế giới…

Sở TT&TT Đắk Nông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)