Đồng Tháp: Hội nghị Giao ban báo chí tháng 4/2011

(Mic.gov.vn) - Sáng 29/4, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 4 năm 2011. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí đại diện UBND Tỉnh, Công an Tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng các cơ quan báo chí, phóng viên trong tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Phục – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp thông qua dự thảo báo cáo Giao ban báo chí tháng 4/2011 và định hướng tuyên truyền trong tháng 5/2011 cho các cơ quan báo chí trong tỉnh. Báo cáo nhận định: Trong tháng qua, các báo, đài trong tỉnh đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, thực hiện đúng định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tích cực tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá, các biện pháp quản lý, kiểm soát thị trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội và trong cộng đồng doanh nghiệp.

Báo, đài đã dành nhiều diện tích, thời lượng để thông tin, tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh…, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

Hội nghị được đại diện Uỷ ban nhân dân Tỉnh cung cấp những thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách cũng như các hoạt động của Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong tháng tới. Bên cạnh đó hội nghị cũng được đại diện Công an Tỉnh cung cấp các thông tin về tình hình an ninh văn hoá và an ninh trật tự diễn ra trong địa bàn tỉnh trong tháng qua. 

 Về định hướng tuyên truyền trong tháng tới, ông Kiều Thế Lâm – Phó Trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuyên truyền Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về biển, đảo, về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời kết hợp tuyên truyền các ngày kỷ niệm như: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước...

Phòng BCXB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)