Hội nghị triển khai Dự án “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, kiểm thử và vận hành thử nghiệm mạng đô thị thành phố Đà Nẵng”

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/4/2011, tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án Phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cùng Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, kiểm thử và vận hành thử nghiệm mạng đô thị thành phố Đà Nẵng (DNG5a-MAN)”.


Dự án xây dựng mạng đô thị thành phố Đà Nẵng thể hiện rõ sự nỗ lực nhằm nâng cao năng lực hạ tầng truyền thông của thành phố Đà Nẵng, cung cấp hệ thống kết nối đến toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường (86 đầu mối) của thành phố bằng cáp quang băng thông rộng (thấp nhất là 1 Gbps) sử dụng công nghệ tiên tiến nhất.  

Với công nghệ mạng thế hệ mới, mạng đô thị này sẽ tạo nên một môi trường thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ công cho các doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Mạng sẽ giữ vai trò động lực trong việc triển khai Chính phủ điện tử tại Đà Nẵng một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong giao dịch giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố; giữa tổ chức và công dân với các cơ quan công quyền.

Được biết, Dự án bắt đầu triển khai từ nay đến cuối năm 2011 và dự kiến đưa vào sử dụng vào đầu năm 2012.

Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)