Đắk Lắk tăng cường ứng dụng các phần mềm CNTT vào công việc hằng ngày

(Mic.gov.vn) - Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Đảng, chính quyền các cấp, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk luôn được bổ sung, nâng cấp và mở rộng… hạ tầng viễn thông trong thời gian qua đã được các doanh nghiệp viễn thông quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng được công việc thực tiễn hàng ngày đặt ra.

Cùng với việc tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông, trong những năm qua, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên đã nhận thức rõ được tầm quan trọng, hiệu quả kinh tế-xã hội trong việc triển khai vận hành sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, sản xuất dịch vụ. Nhiều phần mềm ứng dụng đã và đang mang lại hiệu quả to lớn trong các hoạt động quản lý chuên môn như: Phần mềm điều hành tác nghiệp đang vận hành sử dụng hiệu quả trong khối các cơ quan Đảng từ tỉnh tới cấp xã, phường, thị trấn. Phần mềm Cổng thông tin điện tử; các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đã và đang phát huy tác dụng tốt trong việc cung cấp, quảng bá thông tin đến với nhân dân; Phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; hệ thống thư điện tử…và đặc biệt hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở trong cơ quan nhà nước, thông qua các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin này đã góp phần nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành, hiệu quả quản lý và sản xuất động thời giải phóng được sức lao động vô cũng to lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT triển khai và ứng dụng các phần mềm ứng dụng CNTT có chất lượng tốt trong các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh việc đào tạo CNTT, xây dựng đội ngũ nhân lực quản lý, vận hành và sử dụng các ứng dụng CNTT cũng là một trong những nhiệm vụ được các cấp, ngành quan tâm. Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức đã có máy tính và mạng Internet để sử dụng, đồng thời được tham gia các khóa tập huấn tin học cơ bản, internet, các phần mềm ứng dụng… đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong việc đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm CNTT vào hoạt động thực tiễn hàng ngày.

Xác định thị trường ứng dụng CNTT trong tỉnh, đặc biệt là trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các doanh nghiệp là rất phong phú, đa dạng và là hệ thống khách hang tiềm năng nên hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất phần mềm trong những năm qua cũng đã tập trung nguồn nhân lực và đã xây dựng được nhiều sản phẩm phần mềm có chất lượng tốt để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức… ua những yếu tố trên, với  hạ tầng kỹ thuật CNTT và truyền thông đã được đầu tư và có tốc độ phát triển như hiện nay; kỹ năng vận hành sử dụng máy tính, mạng máy tính, internet của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan đơn vị… chất lượng và tính thực tiễn của các sản phẩm phần mềm là những điều kiện cơ bản và hết sức thuận lợi để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý và chuyên môn của đơn vị.

Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm ứng dụng trong các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần làm tốt một số vấn đề như: Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nhân tố điển hình trong ứng dụng CNTT phục vụ chuyên môn;  hàng năm cần ưu tiên nguồn ngân sách cho việc xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng; các cơ quan, đơn vị phải quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng, vận hành sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn…

Theo http://www.tapchibcvt.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)