Quảng Nam: Tổng kết công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/4/2011, Sở TT&TT Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng  kết công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2011 trên địa bàn  tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến.


Hội nghị đã nghe Sở Thông tin và Truyền thông- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo điều tra thống kê tỉnh tổng kết, đánh giá công tác điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nêu những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn trong công tác điều tra tại các địa phương. Cuộc điều tra diễn ra trong điều kiện các địa phương đang chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp, điều kiện đi lại khó khăn, địa hình hải đảo, vùng núi cao hiểm trở và phải đáp ứng thời gian rất gấp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên với quyết tâm và sự nỗ lực vượt khó của Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thành phố, công tác điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã kịp thời triển khai và hoàn thành đúng tiến độ theo phương án mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai.

Kết quả điều tra đã có 33% số người dùng điện thoại di động; 27,37% hộ có điện thoại cố định; 8,8% hộ có máy vi tính; 3,8% hộ gia đình nối mạng Internet; 9% số người biết sử dụng Internet và 96% hộ gia đình có điện thắp sáng.

Hội nghị cũng đã nghe Ban chỉ đạo huyện Phước Sơn và Đại Lộc báo cáo tham luận về kết quả triển khai có hiệu quả công tác điều tra tại địa phương và ý kiến phát biểu, thảo luận của Ban chỉ đạo các huyện, thành phố.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở đã trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể. Đồng thời, Giám đốc Sở đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 85 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh.

Ngoài nội dung trên, Sở thông tin và Truyền thông đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2011 và nghe phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thành phố phản ánh tình hình hoạt động trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông mà trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trần Thị Kim Châu

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)