Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở tại Nghệ An

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 31/3/2011, Tại Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Thứ trưởng Trần Đức Lai dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Nghệ An về triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia “Đưa Thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

Tiếp và làm việc với Thứ trưởng cùng đoàn Công tác có đ/c Huỳnh Thanh Điền - Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Hồ Quang Thành - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài PTTH tỉnh, cùng các phòng ban thuộc các đơn vị.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia “Đưa Thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” được triển khai thí điểm tại 7 tỉnh trên cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An. Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai chương trình. Chương trình gồm có 3 dự án, Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và tuyên truyền về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trong buổi làm việc, các bên đã trao đổi các nội dung để triển khai chi tiết các dự án. Trong dự án 1, Thực hiện mục tiêu Tập huấn kiến thức quản lý Chương trình cho cán bộ triển khai Chương trình và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn và thực hành kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phát ngôn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở. Ở tỉnh, nội dung này do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai.

Dự án 2 do Bộ Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, bố trí kinh phí của Chương trình để thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị của các dự án, gồm: Xây dựng mới các Đài truyền thanh xã (Tỉnh Nghệ An đề xuất 10 xã); Xây dựng mới trạm phát lại phát thanh, truyền hình (Tỉnh đề xuất 5 điểm); Xây dựng trạm truyền thanh thôn, bản (Tỉnh đề xuất 3 trạm); Trang bị thiết bị nghe và xem cho điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng (tỉnh đề xuất 10 điểm). Đài PTTH tỉnh triển khai thực hiện đến cơ sở.

Dự án 3 gồm: Cung cấp chương trình truyền hình phục vụ đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Đài PTTH tỉnh thực hiện; và quản lý Chương trình chung do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Qua nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án thuộc Chương trình tại tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng Trần Đức Lai cho rằng tỉnh đã quan tâm triển khai và chuẩn bị chu đáo các nội dung của Chương trình. Nội dung kế hoạch được chuẩn bị chi tiết, đầy đủ. Tuy nhiên, do là năm đầu triển khai Chương trình, nên việc lựa chọn các địa điểm cần cân nhắc dựa trên tính khả thi, để thuận lợi cho việc thực hiện cần lựa chọn các địa điểm tập trung trên một số huyện nhất định và đảm bảo đủ điều kiện cho việc vận hành của hệ thống. Sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan là dấu hiệu sự thành công của việc triển khai thí điểm Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)