Tiền Giang hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quy định về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,4 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với CBCCVC chuyên trách công nghệ thông tin từ Đại học trở lên; bằng 0,3 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với CBCCVC chuyên trách công nghệ thông tin Trung cấp, Cao đẳng; bằng 0,2 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với CBCCVC chuyên trách công nghệ thông tin chưa có trình độ chuyên môn công nghệ thông tin, nhưng thời gian áp dụng không quá một năm kể từ ngày quy định có hiệu lực.

Đối tượng được hỗ trợ là CBCCVC được hỗ trợ là người trực tiếp công tác chuyên môn công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị: Sở, ban ngành tỉnh; các cơ quan thuộc khối Đảng cấp tỉnh; các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; Văn phòng UBND các huyện, thành, thị, Văn phòng huyện Uỷ, thị Uỷ, thành Uỷ; phòng Văn hoá-Thông tin các huyện thành thị; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở; các đơn vị sự nghiệp chuyên môn công nghệ thông tin do UBND tỉnh quyết định thành lập. CBCCVC ngành giáo dục không áp dụng mức hỗ trợ này vì đã được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy.

Anh Thư

Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)