Cần Thơ: Giới thiệu đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/02/2011, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị giới thiệu đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”. Ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã đến dự.


Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cũng triển khai “Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015”. Theo kế hoạch, giai đoạn 2011 – 2015, thành phố Cần Thơ phấn đấu nằm trong top 10 các tỉnh thành sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT.

Hiện ngành CNTT thành phố Cần Thơ có tiềm năng phát triển hàng đầu khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên cũng còn một số bất cập cần phải khắc phục để đưa Cần Thơ phát triển ngang tầm với đô thị loại I trực thuộc Trung ương như: nhận thức của lãnh đạo trong việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị chưa cao; nguồn kinh phí đầu tư cho CNTT chưa tương xứng, cơ sở hạ tầng CNTT-TT xuống cấp chậm được nâng cấp, bổ sung; cơ chế chính sách chưa làm cho CBCC làm CNTT-TT thực sự yên tâm làm việc.

Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận đóng góp ý kiến của các ngành liên quan, trong đó đều tập trung đề nghị bổ sung kinh phí cho việc phát triển CNTT trong vòng 5 năm tới.

Lê Duy

Sở TT&TT Cần Thơ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)