Sở TT&TT Kiên Giang triển khai nhiệm vụ năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/01/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Trương Văn Nhu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Trong năm 2010, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đạt được những kết quả đáng kể, tạo bước phát triển mới trên nhiều mặt, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Nổi bật, ngành đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, chất lượng hoạt động báo chí – xuất bản được nâng lên về chất lượng và số lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông rà soát và đề xuất xây dựng cơ chế quản lý, phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông, dịch vụ internet phù hợp tình hình thực tế địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ngày càng ổn định và phát triển, đặc biệt tham mưu phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn của tỉnh đạt kết quả tốt; công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tăng cường, tổ chức 9 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 41 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, qua đó đã xử phạt hành chính 9 tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung về xuất bản. Trong năm thực hiện được 13/16 chương trình, dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng…

Sau khi các đại biểu có ý kiến, đề xuất, đồng chí Trương Văn Nhu cho biết, trong thời gian tới ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tập trung triển khai thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin”; triển khai thực hiện chương trình dịch vụ viễn thông công ích với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các kế hoạch, các chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; ưu tiên đầu tư cho hệ thống phát thanh, truyền hình; tiếp tục hoàn thiện các đề án của năm 2011; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc trong xã hội có liên quan; đảm bảo mạng lưới viễn thông thông suốt; hạn chế sai sót trong lĩnh vực báo chí – xuất bản; tiến tới xây dựng thương hiệu ngành thông tin và truyền thông…

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao bằng khen của UBND tỉnh cho 22 tập thể, cá nhân và 91 giấy khen của Sở Thông tin và Truyền thông cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn năm 2010.

Huỳnh Diễm

Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)