Sở TT&TT Tiền Giang: Hướng dẫn xây dựng quản lý khai thác tủ sách pháp luật

(Mic.gov.vn) - Ngày 20-12, Ban chỉ đạo Đề án I chương trình 212 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật. Tham dự hội nghị có đại diện Sở TT&TT, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện Tiền Giang cùng hơn 200 đại biểu là cán bộ thư viện các huyện, thành thị, cán bộ quản lý trực tiếp tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn và cán bộ quản lý tủ sách các điểm bưu điện văn hoá xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị được các báo cáo viên giới thiệu Quyết định 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và các văn bản có liên quan quy định về công tác chỉ đạo phối hợp, hướng dẫn các hình thức biện pháp quản lý tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn và tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị. Các đại biểu còn được tập huấn những nội dung cơ bản về nghiệp vụ quản lý khai thác tủ sách pháp luật như hoạt động thông tin, giới thiệu sách báo, luân chuyển, trao đổi sách báo phục vụ bạn đọc, tăng cường các bộ phận sách báo pháp luật phổ thông nhằm đẩy mạnh hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở.

A. T

Sở TT&TT Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)