Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Nghệ An tổng kết công tác năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011

(Mic.gov.vn) - Được thành lập vào ngày 07/5/2010 theo Quyết định số 1876/QĐ-UBND  của UBND tỉnh, đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh gồm có 8 thành viên thuộc Công an tỉnh, Chi cục quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông. Mặc dù chỉ 06 tháng hoạt động nhưng đội đã thể hiện sự tích cực, bước đầu đã đạt được kết quả đáng được ghi nhận.

Đội đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ thanh, kiểm tra trong lĩnh vực xuất bản - in - phát hành cho đội ngũ cán bộ phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thành, thị; đồng thời hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động xuất bản - in - phát hành trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có 20/20 huyện, thành, thị tổ chức kiểm tra và đạt được kết quả nhất định. Tổng số cơ sở được thanh tra là 42, trong đó có 26 cơ sở in, 16 cơ sở phát hành. Đội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 cơ sở về hành vi tàng trữ trái phép xuất bản phẩm, in sao lậu, 02 cơ sở về hành vi bán xuất bản phẩm xuất bản trái phép, 01 cơ sở về hành vi sao chép trái phép, 01 cơ sở về hành vi kinh doanh sai địa điểm quy định trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Đội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở, chuyển 01 hồ sơ sang phòng PC 64 - Công an tỉnh để tiến hành xử lý. Tổng số tiền xử phạt thu nộp vào ngân sách nhà nước là 32.500.000 đồng, xử phạt hành chính về trật tự xã hội 3.500.000 đồng. Tổng số xuất bản phẩm in sao lậu đã tịch thu là 3.190 xuất bản phẩm, trong đó có 3.040 cuốn sách, 150 quyển lịch blog năm 2011. Toàn bộ xuất bản phẩm này sẽ được xử lý sau khi có quyết định của UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, Đội sẽ tăng cường công tác  tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thành, thị. Đội sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra đối với hoạt động in, phát hành lịch, sách mê tín dị đoan, vàng mã trong dịp Tết Nguyên Đán; tiếp tục tổ chức thanh tra đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa, giáo trình vào dịp năm học mới; tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất khác...

Lan Oanh

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)