Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008

(Mic.gov.vn) - Ngày 02/12/2010, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (viết tắt là HTQLCL) phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp với thời hạn là 3 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Theo đó, các lĩnh vực hoạt động của Sở đạt chứng nhận HTQLCL là tham mưu cho UBND Tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông. Cụ thể gồm 17 công việc như sau:
 
1.         Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
2.         Cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài (gồm vàng mã, báo chí, sổ tiết kiệm, hộ chiếu, chứng minh thư, văn bằng chứng chỉ, tem chống giả)
3.         Cấp Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh
4.         Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
5.         Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
6.         Cấp Giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
7.         Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in
8.         Thẩm định hồ sơ và để nghị cấp mới, cấp lại và cấp đổi thẻ nhà báo
9.         Cấp Giấy phép lắp đặt, sử dụng ăng ten thu các chương trình truyền hình từ vệ tinh (TVRO)
10.     Thẩm định đề nghị cấp Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp
11.     Cấp Giấy phép xuất bản bản tin
12.     Cấp Giấy chấp thuận cho phép họp báo
13.     Thẩm định và xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích
14.     Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh, thành phố
15.     Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh, thành phố
16.     Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông
17.     Giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền
Như vậy, sau hơn 1 năm triển khai việc xây dựng và áp dụng HTQLCL (từ tháng 9/2009 đến nay), với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCC Sở và sự hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Sở đã hoàn thành và đạt chứng nhận ISO 9001:2008. Việc áp dụng HTQLCL của Sở thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần thúc đẩy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý của Sở. HTQLCL đã giúp cho Lãnh đạo cơ quan kiểm soát được hiệu quả công việc, năng lực của cán bộ, công chức. Công chức làm việc có tinh thần trách nhiệm hơn, tự kiểm soát được công việc và điều chỉnh, cải tiến công việc một cách kịp thời. Thông qua việc áp dụng HTQLCL đã đánh giá được mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục duy trì việc áp dụng HTQLCL và nghiên cứu biện pháp cải tiến hệ thống phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới. 

Thanh Thảo

Sở TT&TT Đồng Tháp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)