Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 07/12/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức  lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhà báo, phóng viên, Biên tập viên các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam cùng đội ngũ nhà báo, phóng viên, Biên tập viên của các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh; Tưởng phòng, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Trưởng Đài, Phó Trưởng đài Truyền thanh- Đài Truyền thanh phát lại truyền hình các huyện, thành phố.

Lớp bồi dưỡng đã nghe báo cáo viên thông tin một số tình hình chung trong nước và quốc tế, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và triển khai một số văn bản trên lĩnh vực báo chí như: Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng, quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh; Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh- Truyền hình thuộc UBND cấp huyện; Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san và một số Thông tư, Quyết định khác có liên quan đến lĩnh vực báo chí.

Trần Thị Kim Châu

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)