Sở TT&TT Phú Yên: Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về hoạt động internet – game online và thuê bao di động trả trước

(Mic.gov.vn) - Ngày 7/12/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về hoạt động internet – game online và thuê bao di động trả trước.


Chương trình tập huấn này nằm trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2010 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. Mục đích nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật chuyên ngành về quản lý hoạt động internet – game online và thuê bao di động trả trước.

Lớp tập huấn đã thu hút được gần 50 cán bộ của các đơn vị Phòng văn hoá thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, các cán bộ chuyên trách cấp phường, xã, thị trấn. Chương trình tập huấn diễn ra trong 01 ngày với 04 chuyên đề: Chuyên đề tổng quan về Quản lý nhà nước và công tác thanh tra trong lĩnh vực Internet-Game Online và thuê bao di động trả trước; chuyên đề Xử lý vi phạm về cung cấp dịch vụ Internet công cộng – Game Online; chuyên đề Kỹ năng kiểm tra các dữ liệu truy cập trên máy tính; chuyên đề Xử lý vi phạm về dịch vụ thuê bao di động trả trước. Cuối chương trình tập huấn Ban tổ chức dành thời gian để các thành viên tham gia thảo luận, trao đổi các ý kiến vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Đợt tập huấn này giúp cán bộ, công chức chuyên trách phụ trách quản lý lĩnh vực Internet, thuê bao di động trả trước nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, trình tự thủ tục thanh, kiểm tra và áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này; từng bước đưa pháp luật chuyên ngành đến với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Xuân Dung

Sở TT&TT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)