Ninh Thuận: Hội thảo giải pháp thúc đẩy và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 26/11/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty Cổ phần tin học Lạc Tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Giải pháp thúc đẩy và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở tại Ninh Thuận.

Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Lê Trung Nghĩa, Văn phòng phối hợp phát triển môi trường khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Võ Thái Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần tin học Lạc Tiên, Ông Đoàn Ngọc Lộc, Phòng công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông và gần 80 đại biểu của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Ninh Thuận .

Tại Hội thảo, Ông Dương Ngọc Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước tại tỉnh Ninh Thuận.

Tiếp đó, các diễn giả và đại diện các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã chia sẻ kinh nghiệm thông tin đa chiều về An ninh không gian mạng và xu hướng chuyển sang công nghệ mở, về Chiến lược và mô hình áp dụng phần mềm nguồn mở cho các cơ quan hành chính công và kinh nghiệm triển khai phần mềm nguồn mở tại tỉnh Đắk Nông.

Mục tiêu hội thảo nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở nhằm giảm chi phí đầu tư, giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chú trọng làm chủ công nghệ, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro mất an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Văn Nỷ

Sở TT&TT Ninh Thuận

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)