Quảng Ngãi: Hội thảo Hành chính điện tử “Tăng cường năng lực phục vụ người dân và tổ chức”

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/11/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Hành chính điện tử năm 2010 - Tăng cường năng lực phục vụ người dân và tổ chức”. Hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy các hoạt động CNTT phát triển mạnh tiến đến xây dựng nền hành chính điện tử với mục tiêu tăng cường năng lực phục vụ người dân và tổ chức.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội thảo. Tham dự có gần 100 khách mời đại diện cho Lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ban ngành, các phòng ban chuyên môn của các huyện, thành phố và các doanh nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; các nhà cung cấp giải pháp như Công ty Unitech, Công ty Softech, Công ty Lạc Việt, Công ty BKAV, Công ty Tuổi trẻ Lạc Việt.

Các tham luận tại Hội thảo xoay quanh nhiều chủ đề như: Sự cần thiết ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước; Giải pháp xây dựng hệ thống thông tin cấp sở theo quy trình ISO; Giải pháp cơ sở hạ tầng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu; Mô hình công sở điện tử; Mô hình kiến trúc chính phủ điện tử - Kinh nghiệm từ thực tế triển khai; Giải pháp xây dựng CSDL quản lý về Dân cư.

Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến trao đổi với các nhà cung cấp giải pháp liên quan để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cho các ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Hội thảo còn nhận được nhiều kiến nghị từ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm góp sức cùng Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc định hướng, xây dựng chính sách phát triển CNTT tỉnh nhà trong thời gian tới.

Thu Thủy

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)