Sở TT&TT tỉnh Sơn La tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật cho gần 30 phóng viên, biên tập viên của các báo, đài, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm: kiến thức và nghiệp vụ PBGDPL trên các loại hình báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở; kiến thức pháp luật của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Luật công nghệ thông tin, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Với kiến thức được trang bị trong buổi tập huấn này, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các báo, đài, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đối với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và thực thi pháp luật của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước.

Hà Thúy

Sở TT&TT Sơn La

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)