Sơn La: Bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho nhân viên điểm Bưu điện văn hoá xã

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/11/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật (PBGDPL) cho 130 nhân viên của các điểm Bưu điện văn hoá xã trên địa bàn tỉnh. Hội nghị có sự phối hợp tổ chức của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La; Sở Tư pháp, Bưu điện tỉnh và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL Sở Thông tin và truyền thông, các phòng, chuyên môn trực thuộc.

Nội dung tập huấn bao gồm: Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật công nghệ thông tin. Các Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bưu chính, Viễn thông và Tần số vô tuyến điện, Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bưu chính, Viễn thông và Tần số vô tuyến điện và Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 23/3/2009 của Chính phủ bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/NĐ-CP ngày 8/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Với những kiến thức thu được từ hội nghị này, đội ngũ nhân viên làm việc tại các điểm Bưu điện văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đối với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và thực thi pháp luật của nhân dân các dân tộc trên địa bàn các xã, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước.

Hà Thúy

Sở TT&TT Sơn La

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)