Long An: Đào tạo tin học văn phòng cho cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 15/11/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Viettel Long An (Đơn vị tài trợ cho chương trình) tổ chức Lễ khai giảng lớp đầu tiên “Chương trình đào tạo tin học văn phòng cho cán bộ cấp xã” trên toàn tỉnh. Chương trình đào tạo nhằm mục tiêu đẩy mạnh việc phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và nhằm đảm bảo đa số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác, đặc biệt là cán bộ cấp xã.

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm: tin học văn phòng (word, excel), hướng dẫn truy cập internet tra cứu thông tin, hướng dẫn sử dụng thư điện tử... Chương trình này sẽ đào tạo cho cán bộ ở 190 xã, phường, thị trấn, mỗi đơn vị 05 người (gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, phụ trách văn phòng, phụ trách văn xã, cán bộ bộ phận một cửa…), được đào tạo trong 5 ngày. Hình thức đào tạo tập trung trực tiếp tại 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, thời gian từ 15/11/2010 đến 30/06/2011.

Thông qua lớp đào tạo tin học văn phòng nhằm giúp cho cán bộ cấp xã, phường có thể sử dụng tin học văn phòng, truy cập internet tra cứu thông tin và sử dụng thư điện tử, nâng cao trình độ tin học, biết ứng dụng vào thực tiễn công việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng với yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc mỗi khoá học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo tin học văn phòng cấp xã.

Thành Dinh

Sở TT&TT Long An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)