Quảng Ngãi: Sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có đại lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh Uỷ, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện lãnh đạo, người phát ngôn của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Tp; đại diện lãnh đạo và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/10/2008, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 346/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Qua 2 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 35 cơ quan, đơn vị xây dựng, cử người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Việc thực hiện quy chế đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong hoạt động nghiệp vụ, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; hạn chế tối đa những thông tin thiếu tính định hướng dư luận và thiếu chuẩn xác. Đồng thời, Quy chế đã góp phần đáng kể trong việc cung cấp nguồn thông tin chính thống phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hạn chế những thông tin thất thiệt gây phương hại; tạo dựng và củng cố niềm tin của nhân dân vào lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng.

Bên cạnh những thuận lợi sau 02 năm thực hiện quy chế vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục. Cụ thể là: Còn không ít cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xây dựng Qui chế phát ngôn và không cung cấp họ tên, chức vụ của người phát ngôn cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; Không ít cán bộ được phân công phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí còn có biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy cho người không có thẩm quyền phát ngôn hoặc viện dẫn nhiều lý do để từ chối cung cấp thông tin cho báo chí; Một số cán bộ được phân công cung cấp thông tin cho báo chí còn thiếu kỹ năng phát ngôn, chưa đi sâu tìm hiểu vụ việc, hoặc chưa có sự phối hợp chặt chẽ với bộ phận chức năng trong cơ quan dẫn đến thông tin cung cấp cho báo chí không kịp thời, mất tính thời sự; Chất lượng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chưa cao, chưa thật chủ động, thông tin chưa phong phú. Có nhiều vấn đề báo chí quan tâm chưa được người phát ngôn trả lời hoặc không thực hiện đúng lời phát ngôn với báo chí; Việc tổ chức họp báo định kỳ hoặc chuyên đề nhằm thông tin về một số vấn đề báo chí quan tâm, những thông tin quan trọng của một số cơ quan chức năng đôi lúc chưa kịp thời. Vẫn còn tình trạng một số ngành, địa phương thiếu quan tâm, chậm trả lời đơn thư phản ánh của người dân khi các cơ quan báo chí chuyển tới...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của sở, ngành, các địa phương, nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của Quy chế đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động theo quy định; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện Quy chế phát ngôn; tổ chức tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin, nghiệp vụ tiếp xúc với báo chí cho đội ngũ người phát ngôn. Ngoài ra, tiếp tục kiện toàn đội ngũ người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị theo đúng tiêu chuẩn quy định; tăng cường công tác thông tin đối thoại giữa người phát ngôn, nhà báo, cơ quan báo chí với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để đánh giá toàn diện việc thực hiện quy chế, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

Thanh Lương

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)